Gezilecek Yerler Archives - Selcuk Hotel Atillas Getaway Holiday Reesort
Ağu30

Selçuk– Şirince Köyü – İzmir

İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı ve Selçuk’a 8 kilometre mesafede tarihi mimarisi korunmuş turistik bir köydür. Özgün adı olan Kırkınca‘nın efsanevi bir çağda dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği rivayet edilir. Rum telaffuzunda Kirkice, Kirkince ve nihayet Çirkince gibi biçimler alan bu ad, Cumhuriyet’in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik’in talimatıyla Şirince şeklinde resmileştirilmiştir.

19. yüzyılda, özellikle ihracata yönelik incir üretimiyle ünlü, 1800 haneli bir Rum kasabası olarak bilinmekteydi. 1923’te Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucu Rumların ayrılmasıyla (Çoğu Katerini’nin Nea Efesos köyüne yerleşmiştir), Kavala’nın Müştiyan (Moustheni) ve Somokol (Domatia) köylerinden gelen mübadillerle iskân edilmiştir. Köyün evvelce bağcılık, şarap üretimi ve zeytinciliğiğe dayalı olan ekonomisi, bir tütün bölgesinden gelen yeni sakinlerinin elinde bir süre sekteye uğramış, ancak son yıllarda artan turistik önemine paralel olarak, bu sektörler yeniden gelişmeye başlamıştır. Bağcılık ve zeytinciliğin yanısıra, şeftali, incir, elma, ceviz yetiştirilir.

1950’li yıllarda 2000-3000 civarında iken sonradan 700’e kadar düşen köy nüfusu, 1990’lı yıllardan itibaren turizmin gelişmesiyle birlikte tekrar yükseliş eğilimi içine girmiştir. Köyde halen bazı Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir.

Eki24

Kara, demiryolu ve hatta hava yoluyla erişilebilen bir kasabadır. Selçuk, ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik başkentlerinden biridir. Komşu limanlara, yani denizden gelen yolcu gemilerinden turistlerin çoğunu alır.
Dünyada sahip olduğu kültürel varlıklar, Efes antik kenti, seçkin bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalarda da belirttiğimiz gibi, Selçuk’taki ilk yerleşimler günümüzden yaklaşık 8.000 yıl geriye gitmektedir. Çukuriçi ve Arvalya höyüğü, kasabamızda Batı Anadolu prehistoryasını temsil etmektedir.
Bu höyüklerden Çukuriçi Höyüğü’nde yapılan kazılar, bu yerleşimin Erken Kalkolitik Çağ’a kadar uzandığını göstermektedir.

Günümüze yaklaştıkça şehir merkezindeki Ayasuluk Tepesi’nde yerleşimin devam ettiğini görüyoruz. MÖ 2. binyılda, burada Geç Bronz Çağı’na tarihlenen bir yerleşim ile karşılaşıyoruz: Apasa! Ayasuluk Tepesi’nde kurulan Apasa, Luvi Krallığı’nın başkentiydi. Luvi Krallığı, 16. yüzyıldan M.Ö. 13. yüzyıla kadar Anadolu’nun büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Ayrıca bu dönemde, ilk kez bir kralın adıyla karşılaşırız. Büyük Kral Tarhuntadaru! Luwian Krallığı Tarhuntadaru zamanında en büyük topraklarına ulaştı. Hitit Krallığı Orta Anadolu’da bir kez toprak kazandığında Büyük Hitit Kralı Mürşili II, batıya karşı bir kampanya başlatmış ve MÖ 1315’te Arzawa’yı yendi ve bir vassal devlet yaptı.

MÖ 11. yüzyılda, yani Demir Çağı’nda, Kuzeyden Anadolu’ya göçler başladı. Attica’nın efsanevi kralı Codrus’un oğlu Prens Androslar ve Efes’in efsanevi kurucusu da Efes’e gelmiş ve yerli Karyalılar, Lelegiler ve Lidyalılardan şehri ele geçirmişlerdir. Bu dönemde şehir merkezi hala Ayasuluk Tepesi’ndeydi.
En erken buluntular, Ayasuluk Tepesi’nin batı yamacında yer alan Artemis Tapınağı içinde ve çevresinde Geç Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır. Bölge, bu inanca, Artemis’in önceki Demir Çağı’ndan (MÖ 11. yüzyılın sonları) en geç olan öncülüne hizmet etmiştir.
Biri, MÖ 8. yüzyılda bölgede yeniden canlanma ve nüfusun önemli bir artışını görüyor. Bu dönemde, bugün görüp kazdığımız Ticaret Agorası altında küçük bir köy şeklinde yerleşim örnekleri bulunmuştur. Panayır Tepesi’nin kuzeyindeki Coressus adlı bölgede çağdaş yerleşimlere ait bazı bulgular da ortaya çıkarılmıştır.

Dünyanın yedi harikasından biri haline gelen Ayasuluk Tepesi’nin batı yamaçlarında, Artemis Tapınağı civarındaki ilk buluntular M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde halk tepenin yamacında ve tapınağın etrafında yaşamak zorundadır.

Tarihçi Herodotus, Lidya Kralı Croisus’un M.Ö. 560 yılında tahtın başına geçip Efes’i fethettiğini ve dağınık bir şekilde burada yaşayan insanlarla bir araya gelerek, onların Artemisite’ye yerleşmeye çağırdığını bildirmektedir. Dönemde inşa edilen Artemis Tapınağı’na, Croisus tarafından sunulan sütunlar ve binanın mimari özellikleri arkeoloji ve mimaride köşe taşı olarak özel bir yer kaplar.

Lidya yönetimi kısa sürdü ve Efes, MÖ 546’da Achamenid Kralı Cyrus’un yönetimine girdi. Pers egemenliği MÖ 334’e kadar yani Büyük İskender’in gelmesine kadar Efes’te devam etti.

Büyük İskender’in ölümünden sonra bölgenin kontrolünü ele geçiren Lysimachus, kentin tarihi ve gelişimi üzerinde kökten bir etki yaratacak bir adım attı. Kasabayı, Bulbül (Pion) ve Panayır (Coressus) tepeleri arasında bulunduğu yere taşımaya karar verdi. En önemlisi, o şehrin adını değiştirdi ve eşi Arsinoeia’dan sonra adlandı! Kasabanın yer değiştirmesinin en önemli nedeni, Caistrus nehri (Küçük Menderes) nehri ve Marnas (Derbent) deresi tarafından getirilen alüvyon ve selin antik kentin ovalarını ve bataklıklarını bataklığa çevirmesiydi. Kasabanın limanı çalışmadı. Yeni şehir, ana caddelerin yan sokaklarda dik açılarla kesiştiği ve Bülbül ve Panayır tepeleri arasındaki Milezyalı mimar Hippodamus tarafından iyileştirilen gridiron planında kurulmuştur. Her taraf etrafı duvarlarla çevriliydi. Lysimachus tiyatroya, devlet agorasına, ticari agora, prytaneion’a (belediye binası) ve şehrin ana binaları olarak inşa edilen stadyuma neden oldu. Böylece, halkı Artemis tapınağının çevresinden yeni şehre taşımaya ikna etmeyi amaçladı. Dahası, Hellenistik Dönem olarak adlandırılan bu dönemde küçük kasabalar tarafından kurulan Devlet modeli, yerini geniş alanlara dağılmış Devletlere bırakmıştır. Tabii ki Arsinoeia’nın adı Lysimachus’den daha uzun süre hayatta kalmadı.

Efes hızla yeni yerinde gelişti

Eki24

Ziyaret saatleri: 08: 00-18: 30

Tüm yıl boyunca açık tutulan müzede, Efes’te yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılan eserlerin çoğu ve yakınlarda Claros gibi antik kentlerde kazılmış olan eserler sergilenmektedir. Efes Müzesi, içerdiği eserler, ziyaretçi kapasitesi ve kültürel aktiviteleriyle Türkiye’nin en önemli yerel müzesidir.

Meryem Ana Evi
Eki24

Meryem Ana’nın yaşamının son yıllarını geçirdiği ev, Katolikler için popüler bir hac mekânıdır. Atilla’nın kaçış noktasının tepesinde bulunan Bulbul Dağı’nın tepesinde yer alan bu otel, ziyaretçilere şehrin panoramik manzarasını sunmaktadır.

Hıristiyan geleneksel inançlarına göre, Meryem Ana’nın Mesih’in Dirilişi’nden sonraki günlerinde yaşadığı Ev budur. Apostle John tarafından Efes’e getirildi. 1812’de Kudüs’ten Efes’e Meryem Ana ve Meryem Ana’nın yolculuğunu görüntüleyen Rahibe Ann Catherine Emmerich adında bir Alman rahibe vardı. Evi çok canlı tarif etti ve kaydedildi.

Kızkardeş hiç bir zaman başka bir yere gitmemişti. Meryem Ana’nın evi de Müslümanlar için kutsaldır, çünkü Müslümanlar Meryem’in Hz. İsa’nın annesi olduğunu kabul etmişlerdir. Ev, 1896’da bir Katolik tapınağı oldu. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen pek çok ziyaretçi, türbeye akın ediyor.

Kutsal su olduğuna inanılan ve herkes tarafından sarhoş olabilen su var. Kaynak suyunun iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır.

Ayrıca dua duvarına kağıt koyabilir ve bir dileği vardır. Meryem Ana Evi mutlaka görülmeli.

Lütfen örnek tur güzergahlarımıza göz atın Virgin Mary Tours

Eki24

Dünyanın ikinci büyük antik kenti. Roma Asya’nın eski başkenti Efes’in iyi korunmuş kalıntılarını keşfedin. Geniş kalıntılar arasında muhteşem tiyatro, kütüphane ve teraslı evler bulunmaktadır. Efes, Yeni Ahit döneminde Küçük Asya’nın en büyük şehriydi. Arabistan ve Asya’dan batıya uzanan baharat ve ipek yolların sonunda yer alan büyük bir liman – şimdi silip süpürüldü -. Paul ikinci ve üçüncü misyoner yolculuklarında şehri ziyaret etti – üçüncü yolculuğunda yaklaşık 3 yıldır orada kalıyordu. Efes, Vahiy kitabında belirtilen yedi kiliseden biridir (1:11; 2: 1–7). Yeni Ahit’te 18 kez bahsedilmiştir. Artemis’e (Roma Diana) tapınma merkezi idi. Avusturyalılar 100 yıldan beri orada kazılar yapıyorlar! Bu eserlerin çoğu Selçuk’taki Efes Müzesi’nde yer almakta olup, birçok tarihi hazinenin bulunduğu bölgenin tarihi hakkında daha fazla bilgi vermektedir.

Eski efsanelere göre Efes, Amazonlar olarak bilinen kadın savaşçılar tarafından kuruldu. Kentin adı, Ana Tanrıça kenti anlamına gelen ARZAWA’NIN ARASINDAKİ bir kentin adı olan APASAS’tan türediği düşünülmektedir. Ephesos, Tunç Çağı’nın sona ermesinden sonra yerleşmiştir ancak uzun tarihi boyunca alışkanlık ve gereksinimlere uygun olarak yerini birkaç kez değiştirmiştir.

Efes Ziyaret saatleri
Açılış: 08:00
Son Giriş: 18:30
Kapanış Saati: 19:30
Lütfen örnek tur güzergahlarımıza göz atın Ephesus Tours