AYASULUK Archives - Selcuk Hotel Atillas Getaway Holiday Reesort
Eki24

Kara, demiryolu ve hatta hava yoluyla erişilebilen bir kasabadır. Selçuk, ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik başkentlerinden biridir. Komşu limanlara, yani denizden gelen yolcu gemilerinden turistlerin çoğunu alır.
Dünyada sahip olduğu kültürel varlıklar, Efes antik kenti, seçkin bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalarda da belirttiğimiz gibi, Selçuk’taki ilk yerleşimler günümüzden yaklaşık 8.000 yıl geriye gitmektedir. Çukuriçi ve Arvalya höyüğü, kasabamızda Batı Anadolu prehistoryasını temsil etmektedir.
Bu höyüklerden Çukuriçi Höyüğü’nde yapılan kazılar, bu yerleşimin Erken Kalkolitik Çağ’a kadar uzandığını göstermektedir.

Günümüze yaklaştıkça şehir merkezindeki Ayasuluk Tepesi’nde yerleşimin devam ettiğini görüyoruz. MÖ 2. binyılda, burada Geç Bronz Çağı’na tarihlenen bir yerleşim ile karşılaşıyoruz: Apasa! Ayasuluk Tepesi’nde kurulan Apasa, Luvi Krallığı’nın başkentiydi. Luvi Krallığı, 16. yüzyıldan M.Ö. 13. yüzyıla kadar Anadolu’nun büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Ayrıca bu dönemde, ilk kez bir kralın adıyla karşılaşırız. Büyük Kral Tarhuntadaru! Luwian Krallığı Tarhuntadaru zamanında en büyük topraklarına ulaştı. Hitit Krallığı Orta Anadolu’da bir kez toprak kazandığında Büyük Hitit Kralı Mürşili II, batıya karşı bir kampanya başlatmış ve MÖ 1315’te Arzawa’yı yendi ve bir vassal devlet yaptı.

MÖ 11. yüzyılda, yani Demir Çağı’nda, Kuzeyden Anadolu’ya göçler başladı. Attica’nın efsanevi kralı Codrus’un oğlu Prens Androslar ve Efes’in efsanevi kurucusu da Efes’e gelmiş ve yerli Karyalılar, Lelegiler ve Lidyalılardan şehri ele geçirmişlerdir. Bu dönemde şehir merkezi hala Ayasuluk Tepesi’ndeydi.
En erken buluntular, Ayasuluk Tepesi’nin batı yamacında yer alan Artemis Tapınağı içinde ve çevresinde Geç Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır. Bölge, bu inanca, Artemis’in önceki Demir Çağı’ndan (MÖ 11. yüzyılın sonları) en geç olan öncülüne hizmet etmiştir.
Biri, MÖ 8. yüzyılda bölgede yeniden canlanma ve nüfusun önemli bir artışını görüyor. Bu dönemde, bugün görüp kazdığımız Ticaret Agorası altında küçük bir köy şeklinde yerleşim örnekleri bulunmuştur. Panayır Tepesi’nin kuzeyindeki Coressus adlı bölgede çağdaş yerleşimlere ait bazı bulgular da ortaya çıkarılmıştır.

Dünyanın yedi harikasından biri haline gelen Ayasuluk Tepesi’nin batı yamaçlarında, Artemis Tapınağı civarındaki ilk buluntular M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde halk tepenin yamacında ve tapınağın etrafında yaşamak zorundadır.

Tarihçi Herodotus, Lidya Kralı Croisus’un M.Ö. 560 yılında tahtın başına geçip Efes’i fethettiğini ve dağınık bir şekilde burada yaşayan insanlarla bir araya gelerek, onların Artemisite’ye yerleşmeye çağırdığını bildirmektedir. Dönemde inşa edilen Artemis Tapınağı’na, Croisus tarafından sunulan sütunlar ve binanın mimari özellikleri arkeoloji ve mimaride köşe taşı olarak özel bir yer kaplar.

Lidya yönetimi kısa sürdü ve Efes, MÖ 546’da Achamenid Kralı Cyrus’un yönetimine girdi. Pers egemenliği MÖ 334’e kadar yani Büyük İskender’in gelmesine kadar Efes’te devam etti.

Büyük İskender’in ölümünden sonra bölgenin kontrolünü ele geçiren Lysimachus, kentin tarihi ve gelişimi üzerinde kökten bir etki yaratacak bir adım attı. Kasabayı, Bulbül (Pion) ve Panayır (Coressus) tepeleri arasında bulunduğu yere taşımaya karar verdi. En önemlisi, o şehrin adını değiştirdi ve eşi Arsinoeia’dan sonra adlandı! Kasabanın yer değiştirmesinin en önemli nedeni, Caistrus nehri (Küçük Menderes) nehri ve Marnas (Derbent) deresi tarafından getirilen alüvyon ve selin antik kentin ovalarını ve bataklıklarını bataklığa çevirmesiydi. Kasabanın limanı çalışmadı. Yeni şehir, ana caddelerin yan sokaklarda dik açılarla kesiştiği ve Bülbül ve Panayır tepeleri arasındaki Milezyalı mimar Hippodamus tarafından iyileştirilen gridiron planında kurulmuştur. Her taraf etrafı duvarlarla çevriliydi. Lysimachus tiyatroya, devlet agorasına, ticari agora, prytaneion’a (belediye binası) ve şehrin ana binaları olarak inşa edilen stadyuma neden oldu. Böylece, halkı Artemis tapınağının çevresinden yeni şehre taşımaya ikna etmeyi amaçladı. Dahası, Hellenistik Dönem olarak adlandırılan bu dönemde küçük kasabalar tarafından kurulan Devlet modeli, yerini geniş alanlara dağılmış Devletlere bırakmıştır. Tabii ki Arsinoeia’nın adı Lysimachus’den daha uzun süre hayatta kalmadı.

Efes hızla yeni yerinde gelişti